“İnovasyonun kalbinde hayal gücü yer alır. Bu hayal gücünü geliştirmek, İşgücümüzün niteliğini artırmak için yaptığımız faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü eğitim oluşturuyor. Ar-Ge çalışmalarımız gücünü, bu eğitimli,
bilgili insan kaynağımızdan alıyor.”

 

KOLİN İNŞAAT çalışanı olmak...
Dünya standartlarında başarılara imza atmak, ülkemizi uluslararası arenada başarı ile temsil etmek demektir. Kolin İnşaat; "İnsan Kaynağı"nı, en önemli varlıkları arasında kabul etmekte, çalışanlarını sürekli desteklemekte, onlara her türlü olanağı sağlamakta ve başarıyı ödüllendirmektedir. Kolin İnşaat, insan kaynakları süreçlerinde benimsediği bu anlayışla birlikte, faaliyetlerini geliştirmekte ve istikrarlı bir biçimde daha da büyümeyi hedeflemektedir.

11 Bini Aşkın Çalışanıyla Dev Kadro; KOLİN İNŞAAT
2020 sonu itibariyle 2026 sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 11.101  kişiyi istihdam ediyoruz. Personelimizin %71’i  mavi yakalı, %29’u ise beyaz yakalı çalışanlardan oluşmaktadır.
Bu sayıyı oluşturan personelimizin  her biri alanında uzmanlaşmış  teknik personellerden oluşturmaktadır.

Kolin İnşaat, alanında  çok büyük bir istihdam sağlayarak, Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Kolin İnşaat  olarak, temel insan kaynakları politikamız katılımcı, paylaşımcı, tarafsız, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Toplumsal ve ekonomik gelişmenin huzurlu bir iş ortamıyla gerçekleşeceğinin bilincindeyiz. Dolayısıyla bu hususta 44 yıldır değişmeyen önceliğimiz, iş sağlığı ve iş güvenliği yasalarına uygun, güvenli çalışma ortamları yaratarak, bu ortamlarda kurallara uygun davranmak ve böylelikle işçi/işveren ilişkisinde, iş barışında örnek bir şirket olarak yolumuza devam etmek olmuştur.

"Doğru”ların Önceliği
Personel alımında temel prensibimiz “doğru pozisyona, doğru zamanda, doğru kişiyi yerleştirmek”. Uluslararası arenada yer alan büyük bir şirket olarak, yeterli eğitim ve deneyime sahip bireyleri yetkinliklerine uygun pozisyonlara yerleştirmeyi ve bu sayede tüm bileşenler için optimum verimi elde etmeyi amaçlıyoruz. Öncelikle şirket kültürüne en kısa sürede uyum sağlamalarını beklediğimiz adayların işe alım süreçlerinde yeni nesil kariyer platformlarının yanısıra çeşitli insan kaynakları danışmanlık firmalarıyla da iş birliği içerisindeyiz.

Eğitim=Gelişim
İnsan Kaynakları birimimiz, alanına yönelik seminer, kongre ve eğitimlere katılarak “Günümüzün İK uygulamalarına hâkim olmak, gelişmeleri yakından takip ederek yenilikleri kuruma yansıtmak” hedefiyle hareket ediyor.

Kolin İnşaat  olarak, her geçen gün daha güçlü bir grup olmamızın, kapsamlı personel eğitimlerine ve etkinliklerine bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle çağdaş ve stratejik insan kaynakları uygulamalarının yürütülmesine, şirket çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerinin maksimize edilmesine özel bir önem veriyoruz.

İnsan Kaynakları birimimiz, merkez ve şantiye yöneticileri ve yapılan işten sorumlu kişiler ile  görüşerek onların farklılık gösteren talep ve ihtiyaçlarına göre yıllık eğitim planını oluşturuyor. Bu görüşmelerde çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olacak, performanslarını ve işleriyle ilgili bilgi düzeyini arttırmalarını sağlayacak eğitimler belirlenerek uygulamaya konuluyor.

Eğitimlerin performansı ve çıktıları her yılın sonunda incelenerek hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendiriliyor. Her yeni yılda, bir önceki yıl verilen eğitimlerin ve süresinin üzerine çıkmak için yeni bir hedef belirleniyor.

Verilen eğitimler arasında “Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi”, “İç Denetçi Eğitimi”, “Kariyer Planlama Eğitimleri”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” yer alıyor. Bu spesifik eğitimlerin yanı sıra mesleki eğitimler de çalışanlarımızın bilgi dağarcığını zenginleştiriyor.

Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Adil Görev Dağılımı
Özümsemiş olduğumuz “eğitim fırsatı ve adil görev dağılımı ilkesi” ile çalışanlarımızın kurumumuza olan bağlılıklarını arttırmayı amaçlıyoruz.

Kurumumuzun bir parçası olan çalışanlarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz memnuniyet anketleriyle onların fikirlerini alıyoruz. Bu görüşler doğrultusunda geliştirilmesi gereken yönlere öncelik veriyoruz.

Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla kurum içi ve dışında turnuvalar, turistik geziler gibi çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Bu doğrultuda, aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da “aile” fikrini benimseterek tüm çalışanlarımızın memnuniyeti ön planda tutmaya devam ediyoruz. Ve bu “en değerli kaynağımızın” kurumumuza olan bağlılıklarını güçlendirmek için çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz.